Over de stichting

Op 11 december 2002 is in Terborg de stichting ‘the hope relief’ opgericht, met als doel om enige verlichting te bieden aan arme mensen in Oost  Europa. Concreet komt het erop neer, dat we per maand geld overmaken  naar een contactpersoon, die ervoor zorgt, dat er levensmiddelen ingekocht  worden en bij arme gezinnen afgeleverd worden. Momenteel gebeurt dit  alleen in Roemenië in de stad Tirgu Mures en directe omgeving. Ook wordt  een collectief van kindertehuizen in deze omgeving maandelijks met een  bedrag ondersteund.

Klik hier voor de website