Onze missie

Elkaar opbouwen in het geloof in de Here Jezus Christus en in het dienend verwachten van Zijn wederkomst, het evangelie in woord en daad uitdragen aan alle volken en een geestelijk huis bieden aan eenieder die dat wil. Om dit mogelijk te maken houden we erediensten, bijbelstudies, bidstonden en ontplooien we (evangelisatie-) activiteiten tot groei van ieders persoonlijk geloof en tot groei van de gemeente.

Wat Wij Geloven

Wij geloven en belijden dat Jezus Christus onze Heer en Zaligmaker is; dat Hij voor onze zonden en voor die van de hele wereld gestorven is aan het kruis, en dat Hij is opgestaan uit de dood, naar de hemel is gegaan, vanwaar Hij ook zal terugkomen op de wolken…

Het gaat ons vooral om de vraag, hoe de gemeente van Jezus Christus op aarde er uitziet, hoe die gevormd wordt en waaruit die gemeente bestaat. De gemeente is de zichtbare en plaatselijke openbaring van het Lichaam van Jezus; een levend lichaam, bestaande uit levende leden.

Zij die heel persoonlijk belijden de Heer Jezus te kennen als Heer en Heiland mogen gedoopt worden. Dopen is met Christus begraven worden en met Hem als een nieuw mens opstaan. Gedoopt worden betekent dat het vroegere leven van de dopeling voorbij is en dat hij – in Christus! – een nieuw mens is geworden.

Beluister onze preken

Maak online kennis met onze gemeente. Beluister een van de preken.

BELUISTER EEN PREEK

Kom in contact

‘Het Lichtpunt’ komt graag met u in contact.
U bent van harte welkom in onze zondagse samenkomst of in een van onze andere activiteiten.
Bekijk daarvoor onze activiteitenkalender.

ACTIVITEITENKALENDER

Christen zijn is meer dan alleen een bekering – het is een dagelijks proces waarbij je groeit om meer en meer zoals Christus te worden.

Billy Graham

De Bijbel is een boek dat je nooit kunt uit lezen. Het is als een bodemloze bron, je kunt altijd nieuwe waarheden vinden die uit haar pagina’s voortkomen.

Charles Spurgeon

God kan ons geen geluk en vrede geven buiten Zichzelf om, omdat dat er niet is. Zoiets bestaat niet.

C. S. Lewis

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

Openbaring 3:20 HSV
MAAK DEEL UIT VAN ONZE GEMEENTE