De Centrale Bijbelstudies worden gehouden op de 3e woensdagmiddag en avond van iedere maand. (Kijk hiervoor in de agenda)

Het jaarthema voor 2018- 2019 is :

“Ontmoeten”

Plaats en tijdstip van de centrale Bijbelstudies en huiskringen kunt u vinden op de website in onze kalender (menu item activiteiten)

KALENDER

Ontmoeten en Ontmoeting

Ons leven bestaat uit ontmoetingen. Elke dag ontmoeten wij mensen. Vaak zijn het bekenden. Maar ook wanneer we bekenden ontmoeten is het nog maar de vraag over wij die ander ook werkelijk kennen. Anderen ontmoeten betekent namelijk nog niet dat je ook daadwerkelijk een ontmoeting hebt.

God heeft alles wat er is geschapen. Kennen wij ook God? Wij kunnen God kennen vanuit de natuur en vanuit de Bijbel. God openbaart Zich in deze. God kunnen we werkelijk kennen wanneer wij de Heere Jezus ontmoeten. Alleen in Hem kunnen wij een ontmoeting hebben met God. Deze ontmoetingen met Jezus zijn verrassend en legt ons leven bloot. Komend seizoen willen wij ons tijdens de centrale Bijbelstudie en de kringen bezig houden met de ontmoetingen van een aantal personen met Jezus.

September willen we een inleidende Bijbelstudie houden over het thema ontmoeting en de ontmoeting van God met de “mensheid.”

Elke maand, van oktober tot en met april, staat een persoon uit de Bijbel centraal waar Jezus een ontmoeting mee heeft. Door de ontmoeting van Jezus met hem of haar leren we over geloof van mensen in God, en leren we hoe geloof in God in je leven een plaats kan hebben. De ontmoeting met Bijbelse personen biedt de mogelijkheid om over je eigen dagelijks leven na te denken, wie jij ontmoet, en wat die ontmoeting met jou en met de ander doet.

De ontmoeting met de ander kan ons verwonderen, verrassen, of juist verwarren. We worden erdoor aan het denken gezet, geprikkeld, of juist getroost. Natuurlijk is de ontmoeting met God een terugkerend thema in het hele jaar. Ook zullen we zien dat er tijdens de ontmoetingen de duisternis ook aanwezig kan zijn. Het thema bouwt voort op dat van afgelopen jaren waar we het hadden over (1) gaan in geloof en (2) bid en werk. Wanneer we in geloof gaan en tijdens ons gaan bidden en werken, dan komen we in ontmoeting met anderen.

Voor thuis is er bij iedere persoon een Bijbel leesschema gemaakt. Zo kunt u zich persoonlijk of samen met andere huisgenoten in deze persoon verdiepen. Iedere maand is er een Bijbelstudie beschikbaar over deze persoon. Deze kan ook gebruikt worden op de kringen waarbij er voor de kringen kringvragen zijn.

Overzicht ontmoetingen Jezus met: (planning)

  • Johannes de Doper (okt)
  • Farizeeër (nov)
  • Maria (dec)
  • Tollenaar (jan)
  • Petrus (feb)
  • Judas (mrt)
  • Paulus (apr)

Verdere info bij ds. Henk de Ruiter
hderuiter@outlook.com